Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Ανθηρό την 02αν  Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Δήμαρχος

 Λάμπρος Τσιβόλας
                                                                  

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 02-11-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3150  /29-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή  του σχεδίου προϋπολογισμού και του

                   Ε.Π.Δ. Δήμου Αργιθέας οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  2ο

 Κατάρτιση – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου   για το οικονομικό έτος 2019

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνη

Γεώργιο

2

Καραγεώργο

Αθανάσιο

3.

Παλαμά

Γεώργιο

4.

Τουραλιά

Νικόλαο

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF