Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Τετάρτη 28 Ιουνίου και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   28-6-2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                          

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 28-6-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2687 /23-6-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

Ανακοίνωση κτηματολογίου για το κτηματολογικό γραφείο του Δήμου Αργιθέας- προτάσεις και αντιδράσεις του Δήμου ενημέρωση από  στελέχη αναδόχου εταιρίας ΙΡΙΣ ΟΕ.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  2ο

Ενημέρωση για  αρμοδιότητα  βοσκοτόπων, συντήρηση κτηνοτροφικών δρόμων-  Τέλη βοσκής – γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας ΚΕΔΕ

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  3ο

5η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για αίτημα (Απρίλιο 2016 ) Προέδρου Τ.Κ. Βραγκιανών για δημοτικό μονοπάτι οικισμού Γρυμπιανών.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά  με την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδική ονομασία “242 2502 Κουμπουριανά”, σε δημοτική δασική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον του οικισμού «Κουμπουριανά», του Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά  με την επικείμενη  εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδική ονομασία “242 2505 Μεσοβούνι”, σε διακατεχόμενη δασική έκταση εμβαδού  575  τ.μ. πλησίον του οικισμού « Ύψωμα Πύργος»  Τ.Κ. Μεσοβουνίου, πλησίον του οικισμού «Μεσοβούνι» στην Τ.Κ. Μεσοβουνίου,  του Δήμου  Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά  με την επικείμενη  εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδική ονομασία “242 2507 Στεφανιάδα”, σε διακατεχόμενη δασική έκταση εμβαδού  550  τ.μ. πλησίον του οικισμού  «Ρωμιά»  στην  Τ.Κ. Στεφανιάδας,  του Δήμου  Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά  με την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδική ονομασία “242 2508 Ανθηρό”, σε δημοτική δασική έκταση εμβαδού  562,17  τ.μ. πλησίον του οικισμού « Άγιοι Απόστολοι»  Τ.Κ. Ανθηρού,  του Δήμου  Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά  με την επικείμενη  εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδική ονομασία “242 2510 Βλάσι”, σε διακατεχόμενη δασική έκταση εμβαδού  625  τ.μ. πλησίον του οικισμού « Πολύδροσο»   στην Τ.Κ. Πετρίλου,  του Δήμου  Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2017 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  12ο

Αιτήματα δημοτών – ανακοινώσεις

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF