Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης, του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως   αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  στις  26-1-2024  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  26-1-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   444/ 22- 1 – 2024  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

      Θέμα:  1ο 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
     Θέμα:  2ο 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
     Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
     Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
     Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με τον  ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του  ΝΠΔΔ  με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  6ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  περί ορισμού μελών για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
       Θέμα:  7ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για σύσταση συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
          Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2024.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
        Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγγραφή  του Δήμου  στον Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας/ oenet.gr   &  έγκριση συνδρομής  έτους  2023.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
          Θέμα:  12ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης  για τον Ορισμό εκπροσώπου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ¨Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ‘’
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
          Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή  σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κ.λ.π για το έτος 2024 και εφεξής.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
          Θέμα:  14ο Ενημέρωση για την εφαρμογή του Ν. 5027/2023 και υπόδειξη εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών  και καθορισμό του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα:  16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  17ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  18ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας”
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  19ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών λόγω “ ΙΑΝΟΥ” στη Τ.Κ. Βραγκιανών”
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  20ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου  : ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ’’
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  21ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών  Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου  : ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ’’.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  22ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για συγκρότηση της συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Καρδίτσας
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  23ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων με λίμνες
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  24ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του στην μη κερδοσκοπική «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ»
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  25ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην γενική συνέλευση του δικτύου Δήμων των εκλεκτών Ελληνικών γεύσεων
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  26ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση του δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε.
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  27ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  περί ορισμού επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αργιθέας.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  28ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην ΠΑΔΥΘ.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  29ο Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του  Δήμου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θεμα 30ο Περί σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΔΥΘ για αποκομιδή απορριμμάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

 

 Πίνακας Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                      ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                          ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Σακκάς Νικόλαος Θεοδωράκης Κων/νος  –   Κοιν. Ανθηρού
2 Καναβός Βασίλειος Αργυρός Δημήτριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου Ιωάννης – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Μερεντίτης Κων/νος Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Καμπούρης Δημήτριος Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Ποζιός Νικόλαος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Τουραλιάς Νικόλαος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Πούλιος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Καραγεώργος Αθανάσιος Καϊμακάμης Ευστάθιος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καμζέλης Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Στεργίου Ηλίας Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Κορλού Όλγα Θάνος Απόστολος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Κούτσικος Κων/νος Κοτσώνης Περικλής – Κοιν.  Θερινού
14 Θεοδωράκης Αθανάσιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Κραμποκούκης Δημήτριος – Κοιν.  Καρυάς
16 Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17 Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18 Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19 Κολοκοτρώνης Ηλίας – Κοιν. Καταφυλλίου
20 Σακελλάρης Στυλιανός – Κοιν.  Μαράθου