Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  26-01-2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς     

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    26-01-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 436/22-01-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2ο 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  3ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2023.
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων.
Θέμα:  6ο Λήψη απόφασης για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών των καταργηθέντων ΝΠΔΔ του Δήμου Αργιθέας και την μεταφορά των αποθεματικών σε λογαριασμό του Δήμου.
Θέμα:  7ο Λήψη απόφασης για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών των καταργηθέντων ΝΠΙΔ του Δήμου Αργιθέας και την μεταφορά των αποθεματικών σε λογαριασμό του Δήμου.
Θέμα:  8ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας  (Δημάρχου – Αντιδημάρχων)- όριο κατανάλωσης
Θέμα:  9ο Έγκριση Πρακτικού Ι της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων» (συστημικός αριθμός 277151)

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος