Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  15-01-2024 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς                                                                     

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    15-01-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 234/11-01-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 15/01/2024 έως 30/06/2026.
Θέμα:  2ο Άσκηση ενώπιον του ΣτΕ Αίτησης για την Ακύρωση ΥΑ παρακράτησης πόρων των δήμων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4819_2021 τέλος ταφής ως διάδικοι από κοινού με την ΚΕΔΕ
Θέμα:  3ο  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του  έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)A.M.1/2022»
Θέμα:  4ο Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του  έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ   (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ,Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ,Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)Α.Μ.2/2022»
Θέμα:  5ο Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του  έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Αργιθέας

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος

 

Ο.Ε. 01- 15 -2024