Συμπεράσματα 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Καθοδήγησης (ΕΚ) για το συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής στο πλαίσιο του «Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Αγράφων»

Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, Δευτέρα 15/5/2023, συνεδρίασε από κοινού η Επιτροπή Καθοδήγησης και η Ομάδα Συντονισμού με αντικείμενο την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για την πορεία σχεδιασμού του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων, την παροχή κατευθύνσεων για τον βέλτιστο σχεδιασμό και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για την εφαρμογή του Προγράμματος. Η Επιτροπή Καθοδήγησης συνεδρίασε σε απαρτία υπό την προεδρία του κ. Σκάλκου Δ., Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, τον κ. Κ. Αγοραστό, περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Σπανό Φ., περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας όπως εκπροσωπήθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη κ. Αρ. Τασσιό,  Κοντογεώργη Αθ. Γ. Γ. Συντονισμού Προεδρίας Κυβέρνησης (συμμετείχε διαδικτυακά),  Γραφάκο Εμ., Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Βαρελίδη Π. Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ΥΠΕΝ (εκπρόσωπος κ. Ι. Δρούγα, Ζερβό Γ. Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης των ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ (διαδικτυακά) Δανδόλου Ν.  Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ. Συμμετείχαν οι δήμαρχοι της διαδημοτικής συνεργασίας κ.κ. Καρδαμπίκη Αλεξ. (Αγράφων) Στεργίου Ανδρ. (Αργιθέας), και Νάνο Παναγιώτη (Λίμνη Πλαστήρα)

Η Επιτροπή Καθοδήγησης αφού έλαβε υπόψη:

– Τη Στρατηγική στο πλαίσιο του «Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Αγράφων», που εκπονήθηκε από την Εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία των Δήμων Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.
– Την ωριμότητα των έργων, όπως παρουσιάστηκε από τους Δημάρχους Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.
– Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021 – 2027 και τα Προγράμματα 2021-2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», «Μεταφορές», «Θεσσαλία» και «Στερεά Ελλάδα».
– Την κυβερνητική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των ορεινών περιοχών των Αγράφων,

Α) Ενέκρινε ομόφωνα την ολοκληρωμένη στρατηγική του Ειδικού Προγράμματος Αγράφων, η οποία θα συμβάλλει στην αύξηση της προσβασιμότητας της περιοχής, την μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία με χαμηλούς ρύπους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας με την προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων για την συγκράτηση του πληθυσμού και αύξηση των επισκεπτών, την στήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της απασχόλησης, με τις κατάλληλες προσαρμογές από τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές.

Β) Αποφάσισε την άμεση ενεργοποίηση των παρακάτω ώριμων έργων, ως εξής:

 Δήμος Αγράφων: Εγκατάσταση μεταλλικών υδατοδεξαμενών στους οικισμούς του Δήμου Αγράφων,  Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την πολιτιστική και τουριστική προβολή του Δήμου Αγράφων

Δήμος Αργιθέας: Εργα αναβάθμισης περιφερειακού ιατρείου Ανθηρού, Έργο Σκεπάστρου Σκάλας Ανθηρού,

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Επανάχρηση Γυμνασίου Μεσενικόλα, Μετατροπή σε Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού, Αισθητικές Παρεμβάσεις – Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Λ. Πλαστήρα, Αναβάθμιση περιφερειακού ιατρείου Καρίτσας, Δημιουργία Πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου (Πεζούλα).

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Οδικό δίκτυο Βραγκιανά – όρια Π.Ε. Ευρυτανίας

Γ) Εξέφρασε την ικανοποίηση της για το επίπεδο σχεδιασμού και ωριμότητας των

παρεμβάσεων. Επαναβεβαίωσε την ανάγκη της πολυεπίπεδης συνεργασίας των φορέων και των περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Κάλεσε την Ομάδα Συντονισμού να προβεί στην εξειδίκευση του Προγράμματος και στις λοιπές ενέργειες προετοιμασίας για την ενεργοποίησή του. Η επόμενη συνεδρίαση θα επαναληφθεί τον Σεπτέμβριο 2023 στο Δήμο Αγράφων.