Σε τελική ευθεία η παραλαβή φορτωτη-εκσκαφέα, προμήθεια νέου φορτηγού και ημι-φορτηγού από το δήμο Αργιθέας

Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας οι αποφάσεις του Δήμου Αργιθέας για την Αγορά Φορτηγού και Ημιφορτηγού από το ελεύθερο εμπόριο.

Με την υπ΄ αριθμό 21/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Εκσκαφέα – φορτωτή».

 

Έγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για προμήθεια ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προμήθεια ΗΜΙ-ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού προμήθειας ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ