Ρυθμίσεις κυκλοφορίας (παράκαμψη) από διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως Άγιο Νικόλαο Αργιθέας

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας (παράκαμψη) όλων των οχημάτων στη θέση 68 του Ο.Τ 3-6 του Δήμου Μουζακίου για την κατασκευή νέου κιβωτοειδή οχετού στη χιλιομετρική θέση 14+750 του οδικού τμήματος 3.6 από διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως Άγιο Νικόλαο. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και θα ολοκληρωθούν στις 14 Νοεμβρίου 2022.
– Η προσωρινή παράκαμψη κυκλοφορίας θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο 2.1.2Ν της εγκεκριμένης ” Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου” .
– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας