ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2019 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των υπαίθριων πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, επιβάλλει την εντατικοποίηση ελέγχων εφαρμογής των απαγορεύσεων που προβλέπονται από τις υπ’αριθ.4/2012 & 9/2000 Πυροσβεστικές Διατάξεις.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνουμε το κοινό ότι:

Στο εξής, εφόσον Πυροσβεστικός υπάλληλος διαπιστώσει πταισματική παράβαση θα συντάσσεται επί τόπου σχετικό δελτίο παράβασης, αντίγραφο του οποίου θα παραλαμβάνει ο παραβάτης ενώ το πρωτότυπο δελτίο με την προβλεπόμενη διαδικασία θα υποβάλλεται στο Πταισματοδικείο Καρδίτσας για τον ορισμό ημερομηνίας εκδίκασης της υπόθεσης.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις των πταισματικών παραβάσεων επισύρουν χρηματικό πρόστιμο.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ από 1η Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου:

  • Φωτιά σε οικοπεδικό – ακάλυπτο χώρο εντός πόλης – κωμόπολης – οικισμού έως και σε απόσταση 100μ. από αυτά
  • Φωτιά για λόγους εστίασης ή κατασκήνωσης στην ύπαιθρο και συγκεκριμένα εντός δάσους ή δασικής έκτασης
  • Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας η οποία προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αδείας των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΔΑΟΚ – ΠΣ)
  • Κάπνισμα μελισσών εντός δάσους ή δασικής έκτασης ή σε απόσταση μικρότερη των 300μ. από αυτές χωρίς τη λήψη των σχετικών μέτρων

Ευελπιστούμε στην συνεργασία όλων των πολιτών με την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από την Νομοθεσία και την αποφυγή οποιοσδήποτε πράξης η οποία μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος ή να θέσει σε κίνδυνο την ζωή άλλων πολιτών.

Ο Διοικητής
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου

Θεόδωρος Αν. Πάντος
Επιπυραγός