Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Πευκόφυτου του Δήμου Μουζακίου και συγκεκριμένα στη συμβατική θέση 87 του οδικού τμήματος 3.6 από την διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως τον Άγιο Νικόλαο (χ.θ. 07+525)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
  2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
  3. Την από 025/02/2022 αίτηση του ΚΙΤΣΟΚΩΣΤΑ Κων/νου, νόμιμου εκπροσώπου της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Πευκόφυτου.
  4. Την υπ’ αριθμ. 1018/30/90-α΄ από 28-03-2022 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
  1. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, κάθε είδους οχήματος, για το χρονικό διάστημα από 08.03 έως 22.03.2022, κατά τις ώρες 08.00-12.00 και 13.00-18.00 στη συμβατική θέση 87 του οδικού  τμήματος 3.6 από την διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως τον Άγιο Νικόλαο (χ.θ. 07+525), για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών, που προκλήθηκαν από τον «ΙΑΝΟ».

– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

– Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

– Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου.

– Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

Καρδίτσα, 02 -03- 2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ