Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Μπέλεϋ Πετρωτού στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας-Άρτας

Με απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας “Προμήθεια και τοποθέτηση λαμαρίνας στη γέφυρα μπέλεϋ Πετρωτού” επί της γέφυρας Μπέλεϋ Πετρωτού στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Άρτας κατά τα ακόλουθα
χρονικά διαστήματα:

Από Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 έως Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και συγκεκριμένα:

  • Από 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. (εκτέλεση εργασιών – γέφυρα κλειστή)
  • Από 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. (διακοπή εργασιών – γέφυρα ανοικτή)
  • Από 13:30 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. (εκτέλεση εργασιών – γέφυρα κλειστή)
  • Από 18:00 μ.μ. έως το επόμενο πρωί (διακοπή εργασιών – γέφυρα ανοικτή)

Η ως άνω διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύει ΜΟΝΟ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ΟΧΙ για το Σαββατοκύριακο.

Ολόκληρη η απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΗ 123/ 2024

ΑΙΤΗΣΗ Περιφέρειας Καρδίτσας για ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ