Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ από το Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του για τις θέσεις:

1 ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(Φορτωτή)

1 ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή)

1 ΔΕ 29 Οδηγών Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αργιθέας Ν. Καρδίτσας, Ανθηρό, Τ.Κ.43060, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Διοικητικού, υπόψη κου Σακκά Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2445350404, 445350400).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 30/04/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 09/05/2022)

 

Σχετικά έγγραφα:

 

ΣΟΧ 1 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΣΟΧ