ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟ 2-5-2022 ΜΕΧΡΙ  8-5-2022

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 2-5-2022 μέχρι 8-5-2022, για το οποίο μας   πληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα:
Δευτέρα     2-5-2022   εφημερία στα Π.Ι. Βραγκιανών και Ανθηρού
Τρίτη         3-5-2022     Αργιθέα, Θερινό, Μεσοβούνι
Τρίτη         3-5-2022   Πετρίλο, Κουμπουριανά
Παρασκευή  6-5-2022  Καλή Κώμη
Σάββατο  7-5-2022 και Κυριακή 8-5-2022   εφημερία στα Π.Ι.  Βραγκιανών και Ανθηρού.
Τα Π.Ι. Ανθηρού και Αργυρίου έχουν γιατρό κάθε μέρα.
     Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας