ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΚΑΛΕΙ:
Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή
ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα, να υποβάλλει σχετική αίτηση έως την 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ολόκληρη η πρόσκληση  στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ