ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟ 4-7-2022 ΜΕΧΡΙ 10-7-2022

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 4-7-2022 μέχρι 10-7-2022, για το οποίο μας πληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα:
  Δευτέρα,     4-7-2022   Αργιθέα
  Τρίτη,           5-7-2022 Καλή Κώμη
  Πέμπτη,       7-7-2022  Κουμπουριανά, Πετρίλο
 Σάββατο 9-7-2022 και  Κυριακή 10-7-2022   εφημερία στα Π.Ι.  Βραγκιανών και Ανθηρού.
Τα Π.Ι. Βραγκιανών, Αργυρίου και Ανθηρού  έχουν  γιατρό κάθε μέρα