Ο Δήμαρχος Αργιθέας και η Γενική Γραμματέας του Δήμου στο Συνέδριο της Ένωσης Γ. Γραμματέων Τ.Α. «Κλεισθένης» που πραγματοποιείται στην Ξάνθη

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Forum Training & Consulting, διοργανώνουν στην Ξάνθη, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» το διάστημα 12-15 Μαΐου 2022.

Στο Επιστημονικό Συνέδριο συμμετέχουν αιρετοί, μετακλητοί και υπηρεσιακά στελέχη που προΐστανται των υπηρεσιών, που έχουν ως αρμοδιότητα τα θέματα επενδυτικού & αναπτυξιακού προγραμματισμού, όπως και διοίκησης οικονομικών αξιών σε Δήμους, σε Περιφέρειες, όπως και στα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και Επιστημονικοί & Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες των ΟΤΑ και των φορέων τους.

Στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, καθώς και στις προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα  βρίσκεται τόσο ο Δήμαρχος Αργιθέας Στεργίου Ανδρέας όσο και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αργιθέας Λαφαζάνη Κατερίνα, η οποία, μάλιστα, αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και έχει κεντρικό συντονιστικό ρόλο στο Συνέδριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά, ο «Κλεισθένης» εγκαινιάζει στο Συνέδριο της Ξάνθης τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις. Οι προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ, θα απασχολήσει τους συνέδρους το πρωί της Πέμπτης 12 Μαΐου. Τα γνωστά ως «soft skills» που εφαρμόζονται ευρέως σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και πεδία, αποτελούν και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παράγοντα μείζονος σημασίας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ