ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους πολίτες του Νομού ότι το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης οργανώνει νέο Σχολείο Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Τμήμα Αναπαραγωγής του Ινστιτούτου (Θέρμη Θεσσαλονίκης), από 08/09/2022 έως 23/09/2022.

Οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 3:30 μ.μ.

Το κόστος συμμετοχής είναι τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ (496,00€), με Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων (έως 05/08/2022), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 –55242- 55287 και στα Κτηνιατρικό Γραφείο Καρδίτσας τηλ. 24410-23980.

Καρδίτσα, 26/07/2022

Με Ε.Π.
Η Προϊστάμενη της Υποδιεύθυνσης

Σεβαστή Ι. Ασλανίδου
Κτηνίατρος