Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή και ώρα 12:30

Πρόσκληση για κατεπείγουσα  σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010

Καλείστε να προσέλθετε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  την 28-04-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με το παρακάτω έκτακτο θέμα  της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί πρέπει:

Πρέπει άμεσα να γίνει η έγκριση των πρακτικών προκειμένου να ξεκινήσει από 01-05-2017 η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Λάμπρος Τσιβόλας

                                                             

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 28-04-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1920 / 28-04-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ( σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010)

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Λάμπρος Τσιβόλας  Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Περί   έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF