Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00 με θέμα “Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής”

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική δημόσια συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   12-5-2017 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ με μοναδικό θέμα:

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, για την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης  σύμφωνα με το άρθρο 217 ΔΚΚ, ως ισχύει, και την από 11-4-2017 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.». Από το Δήμαρχο κ. Λάμπρο Γ. Τσιβόλα.

Στη διαδικασία τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να λάβουν  το λόγο τα μέλη του Δ.Σ. οι Πρόεδροι, οι Εκπρόσωποι Κοινοτήτων, όλοι οι αιρετοί.

Προσκαλούνται όλοι οι Δημότες, οι κάτοικοι και οι φορείς, (Σύλλογοι, κ.α.) να παραστούν και να συμμετάσχουν στη διαδικασία, διατυπώνοντας τυχόν παρατηρήσεις τους, επί του Απολογισμού, κατά τα προβλεπόμενα.

Δεν θα σταλούν ειδικές προσκλήσεις.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ           

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 12-5-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     1845 /24-4-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ειδική δημόσια συνεδρίαση).

 

Θέμα: 1ο

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, για την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                             ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                  ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Καρανίκας

Βασίλειος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF