Κανονισμοί Δήμου Αργιθέας

 

Κανονισμός Άρδευσης


 

. Κανονισμός Ύδρευσης

 

Κανονισμός Καθαριότητας

Κανονισμός
χορήγησης αδειών κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων
για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα