Η φωτιά έχει δύναμη – Μην την υποτιμάς

Εισήγηση του Υπουργείου πολιτικής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ