Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 11 Ιουνίου

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00 μ.μ. θα συνεδριάσει εκτάκτως και δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας.

Παρακάτω ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Σύναψη Προγραμματική Σύμβαση με Π.Α.Δ.Υ.Θ. «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

.

Θέμα:  2ο Προέγκριση δαπανών και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας  της Τηλεοπτικής εκπομπής “Κυριακή στο Χωριό”

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF