Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας για την εκλογή Αντιπροέδρου λόγω παραίτησης

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση  για την αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εκλογή νέου Αντιπροέδρου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα (Ταχ. διεύθυνση: Ανθηρό Καρδίτσας 43065) την Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή της παραίτησης του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εκλογή νέου Αντιπροέδρου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/18 και από το άρθρο 99 του Ν.4876/21.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ