ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)

Η διανομή θα γίνει στις 08/12/2021 από τις 10:30 – 13:00 στην Αγορασιά Αργιθέας

Οι δικαιούχοι, για να παραλάβουν τα προϊόντα, θα πρέπει να προσέρχονται ΜΟΝΟ την ημέρα και την ώρα που τους υποδεικνύεται κατά την ενημέρωση τους

Υποχρεωτική η χρήση ΜΑΣΚΑΣ κατά την προσέλευση και παραμονή στο χώρο διανομής

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή, οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 24453 50400