ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021 – ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 3.496

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, σχετικά με τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 4772/2021 (Α’ 17, για τον Δήμο Αργιθέας, τις Δημοτικές Ενότητες και τις Δημοτικές Κοινότητες του, έχουν ως εξής:

 

FEK-2023-Tefxos B-02802