Ανάρτηση πινάκων κατάταξης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αργιθέας

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων προσωπικού που αφορούν τη ΣΟΧ 1-2021 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αργιθέας.

Η υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει εντός των επόμενων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:102