“Aνάρτηση Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων»

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να λαµβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηµατολογίου”  http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx, µέσω της οποίας, και µόνο, µπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά το περιεχόµενο αυτού. Η προθεσµία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 15-03-2019 και λήγει την 27-06-2019. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή λήγει την 17-07-2019.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνον στην αµφισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής των εµφανιζόµενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωµα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, εφόσον επικαλούνται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα επί της αµφισβητούµενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση µπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

 

ΕΝΤΥΠΑ

Πρόδηλο σφάλµα

Έννομο συμφέρον

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ