4 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αργιθέας μέσα από την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Ένα ακόμα διαχρονικό αίτημα του Δήμου Αργιθέας λαμβάνει επιτέλους “σάρκα και οστά”, καθώς μέσα από επιμονή, υπεύθυνους χειρισμούς και μεθοδικότητα προκηρύχθηκαν 4 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ το οποίο περιλαμβάνει την Προκήρυξη 13Κ/2021 για την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον ΑΣΕΠ από τις 20 Ιανουαρίου 2022 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2022.

Από τις συνολικά 1.468 θέσεις, οι 1.124 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι 306 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι 36 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 2 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι 4 θέσεις που αφορούν στην Αργιθέα είναι σύμφωνα με το σχετικό πίνακα της προκήρυξης οι υπ’ αριθμ.: 979 (Π.Ε. Διοικητικού), 1311 (Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών), 1853 (Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού) και 1985 (Τ.Ε. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών).

Πρόκειται για μια πραγματικά σπουδαία εξέλιξη για το Δήμο Αργιθέας καθώς έτσι διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η απρόσκοπτη λειτουργία του ως νομικό πρόσωπο και αντιμετωπίζονται στην πράξη τα τεράστια προβλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη υποστελέχωση.

Υπενθυμίζεται πως για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Αργιθέας το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε βασική προτεραιότητα και γι’ αυτόν το λόγο διεκδίκησε την επιτυχή ολοκλήρωσή του από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της.

Να σημειωθεί τέλος, πως οι 4 αυτές νέες θέσεις έρχονται να συμπληρώσουν τη θέση μόνιμου υπαλλήλου ΚΕΠ που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Αργιθέας από άλλη προκήρυξη.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας

ΦΕΚ_Α.Σ.Ε.Π._662021

ΦΕΚ_Α.Σ.Ε.Π._662021