Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας

Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αργιθέας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα (Ταχ.
διεύθυνση: Ανθηρό Καρδίτσας 43065) την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και
ώρα 12:00 μ.μ, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου  και της οικονομικής επιτροπής »,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’
87).
Η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται  με την επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης  ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης  για covid- 19 (PCR η rapid test ).

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για δημαιρεσίες