Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 στο Πετρίλο

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας στο  ΠΕΤΡΙΛΟ  στις   24-7-2017  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ     και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                         

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24-7-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    3029    /20-7-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

6η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων,   για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  3ο

 Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την Β΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αργιθέας ως επικεφαλής εταίρος, σε Πρόταση που πρόκειται να υποβληθεί του Προγράμματος « Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» – μέτρο « Αδελφοποίηση Πόλεων».

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύμφωνη γνώμη εγκατάσταση κεραίας  εκμίσθωση – παραχώρηση  δημοτικού  χώρου  εμβαδού  64 μ2 στον οικισμό Μεταμόρφωσης  από τον ΟΤΕ

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  6ο

Έγκριση μελέτης του έργου « Βελτίωση δρόμου προς Μοναστήρι Γενέσεως της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Βλασίου»- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  7ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου «Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ στην θέση Κατούνιστα οικισμό  Σταυροπήκι  Τ.Κ. Βραγκιανών». 

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  8ο

Αιτήματα Κοινοτικού Συμβουλίου Βραγκιανών (απόφαση 1/2017)

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  9ο

Πρόταση τριμελούς επιτροπής αιρετών για ταμειακό έλλειμα παρελθόντων ετών.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF