Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  1η Τακτική Συνεδρίαση 2024, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό,  στις  16 Μαΐου 2024 , ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη ώρα έναρξης 11:00 π.μ.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

ΘΕΜΑ 3ο : Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

ΘΕΜΑ 4ο : Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών , φορέων και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

ΘΕΜΑ 5ο :. Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2»

ΘΕΜΑ 6ο : Την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Σ.Τ.Ο.

Στεργίου Ανδρέας

 

Πίνακας Διανομής

Α. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας. Π.Ε Καρδίτσας

Β. Τακτικά Μέλη Σ.Τ.Ο.

 1. Πούλιος Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργιθέας
 2. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας
 3. Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καρδίτσας
 4. Στρατιωτικός Διοικητής περιοχής Καρδίτσας
 5. Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου
 6. Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Καρδίτσας
 7. Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου
 8. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργιθέας
 9. Διοικητής Δασαρχείου Μουζακίου

 

Γ. Αιρετοί

 1. Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Αργιθέας
 2. Αντιδήμαρχοι Αργιθέας
 3. Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Επικεφαλής της Δημοτικής Παρατάξης

 

Πρόσκληση για 1η τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργιθέας