Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργιθέας τη Δευτέρα 7 Ιουνίου

Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου και ώρα 13:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργιθέας.

Η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου του  Σ.Τ.Ο. Ανδρέα Στεργίου αφορά σε:

Οργάνωση , συντονισμό , ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2021 – Λήψη αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.