Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 16 Ιουνίου

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 16 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του με αριθ. 133813 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας» ορισμός νέων ημερομηνιών υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών