Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 11-11-2016 και ώρα 14:30

 

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ   την 11-11-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλης Στεργίου

                                                

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  11-11-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    4627   / 7-11-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 12η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2016-  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Θέμα:  2ο

Περί σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄   τριμήνου 2016  για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2016.

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Αρκούδα

Στυλιανή

2

Ζιώγας

Παναγιώτης

3.

Κατσιάνης

Γεώργιος

4.

Παλαμάς

Γεώργιος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Αργυρός

Γεώργιος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Καρανίκας

Βασίλειος

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF