Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας τη ΤΡΙΤΗ 17 Μαΐου 2018 και ώρα 14:30 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  15-05-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
                                                       

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  15-05-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1544  /  11-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα: 2ο

Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα: 3ο

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα: 4ο

Έγκριση της διενέργειας   προμήθειας μηχανήματος έργου (JCB) με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός  όρων διαγωνισμού της προμήθειας.

Θέμα: 5ο

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Τ.Κ Κουμπουριανών”

Θέμα: 6ο

Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σε υπόθεση Ιωάννη Διαμάντη κατοίκου Μαυροματίου

Θέμα: 7ο

Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  για   “Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ανθηρού”

Θέμα: 8ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης βοσκότοπου στη θέση « Τσομπρέλου» της Τ.Κ. Λεοντίτου.

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF