Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Τετάρτη 31Μαΐου και ώρα 15:00 στα Βραγκιανά

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου   στα ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ   στις   31-5-2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ     και ώρα    15:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                                         

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 31-5-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2340 /26-5-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για αιτήματα φορέων και δημοτών Δ.Ε Αχελώου (ύδρευση Φλωρέσια  κ.λ.π. ).

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  2ο

Πορεία υλοποίησης της αριθ.    48/2017     απόφαση Δ.Σ.  για υλοποίηση απόφαση Κ.Σ. Αργυρίου σχετικά με « Αξιοποίηση εσόδων ΜΥΕ Αργυρίου – εγγραφή των πιστώσεων σε ειδικό κωδικό του πρ/σμού οικον. έτους 2017».

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση  επί αιτήματος της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων (Π.Ο.Α.Σ.).

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για  σύστασης  ειδικής επιτροπής για ίδρυση πιλοτικής Δομής (κοινωνικό  παντοπωλείο -φαρμακείο )στην ΔΕ Αχελώου  (Βραγκιανά ),για όλον το Δήμο.

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  5ο

4η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Αποδοχή πίστωση 25.600,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  8ο

ΣΥΖΉΤΗΣΗ και λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης βοσκότοπου στη θέση «Τσομπρέλο» της Τ.Κ Λεοντίτου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 ( Β΄ Κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παρουσίαση των έργων που πληρώθηκαν από ΣΑΕ055 με αριθμ. Εργου 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού»   και μεταφορά  του χρηματικού  ποσού 55.491,75€   σε λογαριασμό του Δήμου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  11ο

Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη μορφή αστικής εταιρείας ΜΚΟ, υπό την επωνυμία « ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» δ.τ. « ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  12ο

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  13ο

Συμμετοχή η μη  του Δήμου Αργιθέας στην αγορά μερίδων της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Βελτίωση υδραγωγείων και δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. του Δήμου Αχελώου (ΑΜ:131/2007)».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  15ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Κατασκευή πλατείας Τ.Δ. Μαράθου και Τ.Δ. Αργυρίου  Αχελώου(ΑΜ:205/2007)».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  16ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αργιθέας (Α.Μ.12/2016)».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το έργο “Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρώσση Τ.Κ.Πετρίλου της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας “,  εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραμμα 2017, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου και έγκριση αρίθμ. 8/2017 μελέτης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  18ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της τεχνικής  μελέτης του έργου  με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Τ.Κ.Κουμπουριανών» ,Προϋπολογισμού 266.500,00€ (246.500,00€ τακτικά και 20.000,00€ ΣΑΤΑ ) την έγκριση εκτέλεσης  του έργου καθώς και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  19ο

Συγκρότηση επιτροπής  Δημοτικών Συμβούλων για την διερεύνηση των ταμειακών ελλειμμάτων ισολογισμών για τα οικον. έτη 2012-2013-2014.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  20ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατουσίου.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  21ο

Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Καρδίτσας για την υλοποίηση έργου

« Κέντρο Κοινότητας» Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Καρανίκας

Βασίλειος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF