Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη   του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και   το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ( ΦΕΚ 136  Α΄) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  06-03-2023  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  06-03-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   548 /02 – 03 – 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

      Θέμα:  1ο 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στην Κοινότητα Μαράθου  Δήμου Αργιθέας
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
    Θέμα:  3ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δ. Αργιθέας
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Βλασίου του Δήμου Αργιθέας»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  5ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Πετροχωρίου, Δροσάτου, Φουντωτού, Κουμπουριανά του Δήμου Αργιθέας»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  6ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Πετρίλου του Δήμου Αργιθέας»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
    Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως αύξησης ετήσιας δαπάνης εισφοράς του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
          Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση τηλεφωνικών συνδέσεων  και internet backup.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
        Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για διακοπή σύνδεσης   κινητής τηλεφωνίας Αντιδημάρχου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
        Θέμα:  10ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
        Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17 Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18 Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19 Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20 Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου