ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Το ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) είναι πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Με τα ΣΦΗΟ χωροθετούνται σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία.

Το κόστος φόρτισης στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης Η/Ο καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας φόρτισης και όχι από το Δήμο ή τον ανάδοχο που εκπονεί το ΣΦΗΟ.

Επιπλέον προβλέπεται η χωροθέτηση σημείων φόρτισης Η/Ο οχημάτων τροφοδοσίας, οχημάτων ΑμεΑ ταξί και τουριστικών λεωφορείων Η/Ο ηλεκτρικό όχημα.

Οι προτεινόμενες θέσεις για το Δήμο Αργιθέας είναι:

ΟΝΟΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΤΥΠΟΣ
(ΕΓΣΑ 87) (ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ)
Θέση ΙΝ Αγ. Παρασκευής, Ανθηρό Σενάριο 2 ΔΕ Αργιθέας 280851.807, 4358190.792 35kva Διπλού Τύπου (AC)
Θέση Αμαξοστάσιο Σενάριο 1 ΔΕ Αργιθέας 282924.309, 4355306.569 55kva Ταχυφορτιστής (DC)
Θέση Αγορασιά Σενάριο 2 ΔΕ Αργιθέας 282993.959, 4355395.783 55kva Ταχυφορτιστής (DC)
Θέση Συκιά -Γέφυρα Κοράκου-Λύση 1 Σενάριο 3 ΔΕ Αργιθέας 277839.640, 4352766.692 55kva Ταχυφορτιστής (DC)
Θέση Συκιά -Γέφυρα Κοράκου-Λύση 2 Σενάριο 1 ΔΕ Αργιθέας 277828.699, 4352776.607 55kva Ταχυφορτιστής (DC)
Θέση Διάσελο Σενάριο 1 ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας 289357.490, 4349951.730 25Kva Απλού Τύπου (AC)
Θέση Πετρίλο-Λύση 2 Σενάριο 3 ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας 292526.935, 4349247.853 25Kva Απλού Τύπου (AC)
Θέση Πετρίλο-Λύση 3 Σενάριο 2 ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας 292505.711, 4349274.409 25Kva Απλού Τύπου (AC)
Θέση Λιβάδια Σενάριο 3 ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας 293300.782, 4352524.135 25Kva Απλού Τύπου (AC)
Θέση Παλαιό Βενζινάδικο Σενάρια 1, 2 & 3 ΔΕ Αχελώου 277689.860, 4347114.434 25Kva Απλού Τύπου(AC)