Πρώτη ένταξη έργου του Δήμου Αργιθέας στο “Αντώνης Τρίτσης” ύψους 1.086.845,16 ευρώ για 50 υδρομαστεύσεις

Εγκρίθηκε στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” η πρόταση του Δήμου Αργιθέας με τίτλο “Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας” συνολικού προϋπολογισμού 1.086.845,16 ευρώ (η έγκριση αφορά τη δημόσια δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ λόγω ισχύουσας νομοθεσίας σε έργα ύδρευσης και το κόστος παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για τη σύνταξη και την προετοιμασία του σχετικού φακέλου).
Πρόκειται για την πρώτη ένταξη έργου στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και συνιστά δίχως καμία αμφιβολία μια τεράστια επιτυχία του ορεινού Δήμου Αργιθέας καθώς πρώτη φορά διασφαλίζει τέτοια χρηματοδότηση, που αποτελεί τη μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων.
Ουσιαστικά χρηματοδοτείται ένα ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ για την ορεινή περιοχή. Με το έργο θα γίνει η απαραίτητη αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδροληψίας, των δεξαμενών και των αγωγών μεταφοράς, με βασικό στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
Είναι αλήθεια πως αρκετές δεξαμενές είχαν υποστεί μερική ή ολοκληρωτική καταστροφή λόγω των ακραίων και επαναλαμβανόμενων καιρικών φαινομένων, λόγω της παλαιότητας αντικατάστασής τους (35ετια και άνω) και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και των παγετών.
Με την πρόταση αυτή όμως που εντάχθηκε στην Πρόσκληση ΑΤ01 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας “Υποδομές Ύδρευσης”, δρομολογείται η υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων σε δεκάδες περιπτώσεις.
Το έργο αφορά συνολικά αποκαταστάσεις 50 εξωτερικών υδραγωγείων του Δήμου Αργιθέας.
Αναλυτικότερα θα ανακατασκευασθούν 23 υδραγωγεία στη Δ.Ε. Αργιθέας, 18 υδραγωγεία στη ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας και 9 υδραγωγεία στη Δ.Ε. Αχελώου.
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν:

Α) Τις υδρομαστεύσεις.

Β) Τις δεξαμενές.

Γ) Μεγάλο τμήμα των αγωγών μεταφοράς από και προς την εκάστοτε δεξαμενή.

Οι εργασίες που θα γίνουν ενδεικτικά είναι οι εξής:

– Καθαίρεση του συνόλου ή τμήματος των παλιών υδρομαστεύσεων και κατασκευή νέων.
– Κατασκευή – αντικατάσταση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου.
– Συντήρηση και αποκατάσταση της πλειοψηφίας των δεξαμενών αποθήκευσης λόγω διαρροών και φθορών σκυροδέματος εξαιτίας της παλαιότητας και καιρικών συνθηκών.
– Eξοπλισμό δεξαμενών με συσκευές ελέγχου, ειδικά τεμάχια, βάνες και υδρομετρητές. Οι αγωγοί θα είναι εξοπλισμένοι με βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα και αντιπληγματικές βαλβίδες σύμφωνα με τη μελέτη.
– Κατάντι της κάθε υδρομάστευσης θα τοποθετηθεί φρεάτιο ελέγχου   απομόνωσης και εκκένωσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
– Ανάντι και κατάντι της κάθε δεξαμενής θα κατασκευαστούν φρεάτια ελέγχου και απομόνωσης του δικτύου εξοπλισμένα με αντιπληγματικές βαλβίδες και όργανα μετρήσεως παροχής στην έξοδο.
Η εκτέλεση των εργασιών αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου θα ήθελε δημόσια να ευχαριστήσει τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠΕΣ, τους συνεργάτες, τους εξωτερικούς μελετητές, την Τεχνική Υπηρεσία και όλο το προσωπικό του Δήμου (μόνιμο και μετακλητό), την Αντιδήμαρχο Όλγα Κορλού για την πολύτιμη συνδρομή της, όλους εκείνους που συνέβαλλαν με κάθε χρήσιμο τρόπο στο σχεδιασμό, στην εκπόνηση και στην τελική ωρίμανση της μελέτης και φυσικά όσους συνεισέφεραν καθοριστικά στην τελική θετική έκβαση.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας

H απόφαση σε μορφή PDF