Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο Πευκόφυτο (δρόμος Μουζάκι – Πευκόφυτο – Ανατολική Αργιθέα) και συγκεκριμένα στη συμβατική θέση 87 του οδικού τμήματος 3.6 από την διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως τον Άγιο Νικόλαο (χ.θ. 07+525)

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, κάθε είδους οχήματος, για το χρονικό διάστημα από 04.04 έως 12.04.2022, στη συμβατική θέση 87 του οδικού τμήματος 3.6 από την διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως τον Άγιο Νικόλαο (χ.θ. 07+525), για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών, που προκλήθηκαν από τον «ΙΑΝΟ».

  • Η κυκλοφορία των οχημάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίους οδούς (οικισμός Νησιά – οικισμός Δάφνη – οικισμός Σούλα, έναντι ξενοδοχείου Κουτσικουρή) σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
  • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου.
  • Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61Α/2022 του Διευθυντή Αστυνομίας Καρδίτσας για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ