Προσωρινά κλειστές οι σήραγγες στην Επαρχιακή οδό Καρδίτσας – Άρτας (Τ.Κ. Πετρωτού – Πέντε Αδέλφια)

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας- Άρτας, της Τ.Κ. Πετρωτού και συγκεκριμένα από το 77ο χλμ. έως και το 81ο χλμ., για εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου “συντήρηση σηράγγων οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας”.
H διακοπή της κυκλοφορίας για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ισχύει από Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 έως και Παρασκευή 26 Απριλίου 2024,  λόγω εκτέλεσης εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Καρδίτσας

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό και συγκεκριμένα από τμήμα της παλαιάς Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας-Άρτας (πέντε αδέρφια), όπου θα υπάρχει και η κατάλληλη σήμανση.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα ανοίξει και  η οδός προς κυκλοφορία.