ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαρτίου συνεχίζονται οι εργασίες στην γέφυρα μπέλεϋ στο Πετρωτό

Το Σάββατο 30 Μαρτίου και την Κυριακή 31 Μαρτίου στη γέφυρα μπέλεϋ Πετρωτού θα συνεχιστούν οι εργασίες “Προμήθεια και τοποθέτηση λαμαρίνας στη γέφυρα μπέλεϋ Πετρωτού».

Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται:

  • Από 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. (εκτέλεση εργασιών – γέφυρα κλειστή)
  • Από 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. (διακοπή εργασιών – γέφυρα ανοικτή)
  • Από 13:30 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. (εκτέλεση εργασιών – γέφυρα κλειστή)
  • Από 18:00 μ.μ. έως το επόμενο πρωί (διακοπή εργασιών – γέφυρα ανοικτή)