Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χώρο κύριας χρήσης Ιατρείου στο Ανθηρό

Ο δήμος Αργιθέας  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν χώρο κύριας χρήσης  και προτίθενται  να τον εκμισθώσουν,  για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Ανθηρού.

Ο χώρος απαραίτητα να βρίσκεται εντός της Τ.Κ Ανθηρού και να πληροί όρους που μπορούν να στεγάσουν την λειτουργία του Ιατρείου, καθώς και τη διαμονή των ιατρών.

Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου – 6970000285.