Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας

Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας

 

Ο κανονισμός σε μορφή PDF.