Έκτακτη επιχορήγηση 108.433,40 ευρώ έλαβε ο Δήμος Αργιθέας για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Την ικανοποίηση του για την έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ύψους 108.433,40 ευρώ εκφράζει ο Δήμαρχος Αργιθέας Στεργίου Ανδρέας.

Ο Δήμος Αργιθέας ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα σε σχετική πρόσκληση του Υπουργείου και ολοκλήρωσε εγκαίρως την προβλεπόμενη διαδικασία ώστε να συμπεριληφθούν στην έκτακτη επιχορήγηση όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές περασμένων ετών οι οποίες αφορούσαν τόσο τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις όσο και την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη, καθώς ο Δήμος με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει ένα ακόμα σημαντικό ποσό ώστε να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του επ’ οφελεία των δημοτών. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό διευθετούνται αρκετές από τις εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας

 

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF.

Η απόφαση σε μορφή PDF.