Ηλεκτρονική διαβούλευση

Μέσα από τη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Αργιθέας, θα παρέχεται η δυνατότητα να τίθενται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς ηλεκτρονική διαβούλευση ποικίλα θέματα τα οποία αφορούν στο Δήμο μας.

Στο προσεχές διάστημα, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδραστική αυτή πρωτοβουλία, η οποία έχει ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση της συμμετοχής του Δημότη στα τοπικά δρώμενα. Θα αναμένουμε τις προτάσεις ή τις παρατηρήσεις σας στο παρακάτω email:
[email protected]

Ο Δήμος είναι υπόθεση όλων μας.