ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΣΟΧ2/2023)

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον Δήμο Αργιθέας για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ Δασκάλων.

Αναρτώνται οι Πίνακες κατάταξης βαθμολογίας και οι Πίνακες Πλήρωσης Θέσεων των υποψηφίων με Κωδικό Θέσης:
100, Ειδικότητα ΠΕ Δασκάλων και
101, Ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν  έως 25 Σεπτεμβρίου 2023


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΘ 100 – ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ: ΚΘ 100 – ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΘ 101 – ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ: ΚΘ 101 – ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ