Διακοπή κυκλοφορίας στην Κοινότητα Πετρίλου, Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας για αποκατάσταση βλάβης δικτύου ύδρευσης

Επιστολή προς το  Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου απέστειλε ο Δήμος Αργιθέας με θέμα τη Διακοπή κυκλοφορίας στην Κοινότητα Πετρίλου, Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας για αποκατάσταση βλάβης δικτύου ύδρευσης

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αργιθέας πρόκειται να προβεί στην διακοπή κυκλοφορίας στην Κοινότητα Πετρίλου, Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας και συγκεκριμένα στην θέση Αργυρέϊκα για αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης για τις ημέρες Τρίτη 08-10-2019 και Τέταρτη 09-10-2019.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή εκτίμηση.

 

Ο  Δήμαρχος Αργιθέας

α.α.

Ο Αντιδήμαρχος Αργιθέας

Πούλιος Χαράλαμπος

 

Η επιστολή σε μορφή PDF