ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:  ΜΟΥΖΑΚΙ – ΤΥΜΠΑΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας αποφάσισε την εφαρμογή των ακόλουθων διακοπών κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διέλευση βαρέων οχημάτων, από το Επαρχιακό και Λοιπό Οδικό Δίκτυο εδαφικής αρμοδιότητας Δ/νσεώς μας, από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου, εκτός ημερών Σάββατου – Κυριακής και λοιπών αργιών, για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη (30/08/2022) έως και την Παρασκευή (23/09/2022) και συγκεκριμένα :

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :

Α) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Γόμφων έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Β) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Γ) Από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι έως το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :

Α) Κατά την είσοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών στον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι. Β) Κατά την έξοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι και κίνηση με αντιδρόμηση μήκους 100 μέτρων περίπου προς το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

Οι ημερομηνίες, ο αριθμός των οχημάτων και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω διακοπές κυκλοφορίας και οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Τρίτη 30-08 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Τετάρτη 31-08

 

5

Επ. Οδός Γομφων –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Πέμπτη 01-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Παρασκευή 02-09

 

5

Επ. Οδός Γομφων –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Δευτέρα 05-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Τρίτη 06-09

 

5

Επ. Οδός Γομφων –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Τετάρτη 07-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Πέμπτη 08-09

 

5

Επ. Οδός Γομφων –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Παρασκευή 09-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Δευτέρα 12-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Τρίτη 13-09

 

5

Επ. Οδός Γομφων –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Τετάρτη 14-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Πέμπτη 15-09

 

5

Επ. Οδός Γομφων –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Παρασκευή 16-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Δευτέρα 19-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Τρίτη 20-09

 

5

Επ. Οδός Γομφων –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Τετάρτη 21-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Πέμπτη 22-09

 

5

Επ. Οδός Γομφων –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

Παρασκευή 23-09 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας –

Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»

 

Η Απόφαση Του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας