Διαδικτυακό Συνέδριο των Δημάρχων «Covenant of Mayors webinar on more substainable and resilient forests»

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 στο Δημαρχείο Ανθηρού πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Διοικητικών θεμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Θανάση Καραγεώργου και της ειδικής συνεργάτιδος Κωνσταντίνας Αντωνιάδη, διαδικτυακό Συνέδριο των Δημάρχων «Covenant of Mayors webinar on more substainable and resilient forests».

Εισηγητές ήταν οι Sario Rautio, Πρόεδρος του Συνεδρίου και εκπρόσωπος της υγειονομικής Περιφέρειας, Peter Loffler και Marco Onida της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και Katarina Luhr Αντιδήμαρχος της Στοκχόλμης. Το συνέδριο παρείχε παραδείγματα καλών πρακτικών για τον περιορισμό του κινδύνου φυσικών καταστροφών και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η Νέα Δασική Στρατηγική της Ε.Ε που προτείνει η επιτροπή.